Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treou osobou. Sú použité iba pre zaslielanie objednanej zásielky a pre so zákazníkom.

Zákony a predpisy: - zák. è. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov
spä